Wraz z rozpoczęciem roku 2012 projekt mwap został zakończony.